Regjeringen innførte strengere regler for drosjenæringen ved årsskiftet. Et av de nye kravene gjør at de som søker drosjeløyve må avlegge eksamen hos Statens vegvesen.

– Erfaringene etter den forrige regjeringens deregulering har vist at det ikke var forsvarlig å fjerne kompetansekravet for løyvehavere. Vi ønsker en tryggere og mer seriøs drosjenæring, og vi vil derfor stille ytterligere krav til løyvehaverne, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Det nye kravet og fagkompetanse for løyvehavere er planlagt å tre i kraft så tidlig som mulig etter at forslaget er behandlet i Stortinget.

For de som har fått tildelt drosjeløyve etter 1. november 2020, men før kravet om fagkompetanse trer i kraft, foreslås det en overgangsperiode på ett år før kravet om fagkompetanse må være oppfylt.

Øvrige bestemmelser er blant annet krav om at alle drosjer skal ha taklykt og krav om at løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.