Legger ned driften av bakeriet - men dørene stenges ikke helt