Svak nedgang i boligprisene. Dette har han en forklaring på

foto