- Jeg kommer fra Tromsø og har studert psykologi i Trondheim. Jeg har arbeidet mest med arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg har også arbeidet i foreningen for fangers pårørende i Trøndelag.

For halvannet år siden flyttet familien til Stjørdal. Vi bor i Husbyhagen og trives veldig godt her. Jeg begynte å studere i voksen alder. Med en allsidig yrkesbakgrunn blir det en spennende utfordring å arbeide i Frivillighetssentralen i Stjørdal som har tatt imot meg på en utmerket måte.

Sentralen er inne i sitt 9. virkeår. Her er det mange oppgaver å ta tak i. Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med Frivillighetssentralen. Så får vi se hvordan den kan utvikles videre – dette er kjempespennende, sier Hanne Myrvang Leinan som er mor til fire barn.