Det møtte opp ca. 30 personer til mat og like mange etter mat så totalt ca. 60 personer denne kvelden. Det offisielle programmet ble innledet av Bjørn Roar Hagen som snakket om resultatene fra prosjektet "kamera på reir". Videre fulgte Johanne Rød opp med et interessant foredrag om "Hvordan lure kråka". Ivar Rimul hold et innlegg på vegne av jaktistjordal, litt om tankene bak prosjektet, resultater og planer fremover. Webjørn Svendsen fra NJFF kom på overraskende besøk og sa noen rosende ord om initiativet som er tatt i Stjørdal når det gjelder jaktistjordal og aktiv forvaltning av rovviltet.

Kveldens premieutdeling ble "toastet" av Børge Kjesbu på en glimrende måte. Det ble delt ut premier til de 5 jegerne som har samlet flest poeng gjennom sesongen og tilfeldig trekking blant alle som hadde rapportert felt vil. Alt i alt ble dette en trivelig, lærerik og morsom kveld for de framøtte og maner til gjentagelse neste år.