På starten av 1980-tallet ankom det første amerikanske militære materiell Trøndelag og blant annet Stjørdal. På midten av 80-tallet ble flere store fjellhaller sprengt ut til forhåndslagring tilrettelagt for Marine Corps Prepositioning Program. MCPP har lagret matforsyninger, drivstoff og ammunisjon til de første dagene av en skarp situasjon. I tillegg er det plassert voldsomme mengder materiell i lagrene plassert på Frigård i Stjørdal, Bjugn, Kalvåa, Tromsdal, Hammerkammen i tillegg til flystøttemateriell lagret på Værnes og Ørland. Alle de store hallene har i tillegg verksted og kontorfløyer. Går alarmen og kommando blir gitt til MCPP, ankommer påfølgende døgn et større antall kampfly, helikoptre, transportfly, overvåkingsfly og tankfly til Værnes og Ørland hovedflystasjon.

Luftstyrke større enn den norske

Skulle et slikt scenario slå til vil denne luftstøtten representere en bakke og luftstyrke større en den Norges operative forsvar i dag. Ca 9.500 US Marines soldater ankommer til Værnes fordelt på 148 flighter med enten C5 eller Boeing 747. I tillegg ankommer 3. 500 soldater Værnes i 98 flyankomster fra Marine Expeditionary Brigade. Gruppen FLO/ MEB administrerer med sine 72 ansatte og holder kontroll med “trøndersk” materiell. Programmet med forhåndslagring er underlagt Marine Corps Prepositioning Program Norway, som regulerer alle forhold rundt forhåndslagre i Norge. Herunder logistikk og operative planer. Daglig drift står FLO/ MEB med base på Lade i Trondheim for. Et av MCPP sine fjellanlegg huser 7 000 tonn ammunisjon og sprengstoff til artilleri, flybomber og raketter. Alle fjellanlegg har en temperatur på rundt 7 grader med 55 prosent luftfuktighet som er optimale lagringsforhold for utstyret.

En etterlevning fra den kalde krigen

En bilateral prosjektgruppe foreslo rundt 1970 at USA forplikter seg til forsvar av Norge, og nasjonen ville forhåndslagre US materiell og ammunisjon. Avtalen underskrives i 1981. Lagrene ferdigstilles i 1988. I 1995 vurderte USA tilbaketrekking av lagringen. Forsvarsminister Jørgen Kosmo forhandlet frem en 50-50 deling av kostnader men ikke på luft delen. I 2005 signeres en ny MOU 8.juni av Rumsfeldt og Krohn Devold. De voldsomme lagrene befinner seg fortsatt i seks enorme spesialbygde fjellanlegg. Blant annet har et US Navy Fleet Hospital, et feltsykehus med inntil 500 sengeplasser og en standard i toppklasse i areal tilsvarer dette 6 fotballbaner blitt hentet ut til en internasjonal operasjon. Fjellanlegget på Frigården er bygget med en ekstra tunnel. Her er det helikopterlandingsplass, et eget “kraftverk” med egen ventilasjon. 565 Humwees, 18 tauede 155mm felthaubits M198, 300 tunge Oshkosh lastevogner, 84 gaffeltrucker, 153 ingeniørmaskiner, 9 UH -1 Huey helikoptre, 18 kamphelikoptre AH-1 Cobra, 16 CH-53 Sea Stallion helikoptre, 36 CH 46 Sea Knight helikoptre, 14 jagerfly type AV-8B Sea Harrier, 36 kampfly F/A-18 Hornet, 5 EA-6B Prowler og 6 KC-130 Hercules inngår i Marine Corps Prepositioning Program i Midt-Norge. Kilde: Offisersbladet, E H Clausen.