Å få frem dette er målet mitt når jeg retter en forespørsel til koordinator ved oppfølgingstjenesten Anne Stene om å få lage en artikkel om et lite publisert tema.

-Få av brukerne våre vil stå frem i avisa, anonyme eller ikke, var det umiddelbare svaret.

-Jeg vil gjerne skrive om arbeidet deres, hvordan dere endrer folks hverdag, sa jeg.  Jeg hadde allerede bestemt struktur og hvilke sitasjonsbeskrivelser som skulle være i artikkelen.

-Vi må snakke om og vurdere hvordan artikkelen skal være. Jeg ser den betingelsen som en fordel ut i fra det lille jeg allerede visste: Ikke alle opplysninger er offentlige, og en del av arbeidet krever taushetsplikt. Noe kurs i depresjonsmestring hadde jeg ennå ikke hørt om og tenkte deretter:

Brukernes hjelpebehov

-Det blir ikke færre folk som trenger hjelp her i Stjørdal, slår Rune Hyldmo fast. Han nevner blant annet rus- og alkoholmisbruk, og bekrefter min påstand om at psykisk helse er viktig for alle.

En brosjyre med påskriften ”KID – kurs i depresjonsmestring” ligger foran meg. Med dette i bakhodet lytter jeg nøye på hvordan samtalen forløper. Min tanke er: Dette er nære det vi snakker om.

-Vi gir tjenester til mange med forskjellige behov, sier Hyldmo.

Rune Hyldmo og Anne Stene presiserer at områdene ”psykiske helse - og rus” er et bredt fagfelt. For å få et klarere bilde av hva oppfølgingstjenesten driver med, snakker vi sammen om at bistanden de gir kan være alt fra hjelp til å koordinere tjenester til samtaleoppfølging.

-Vi kan motivere personer som trenger det til å gå på jobb eller til å kontakte NAV, slik at de registreres som arbeidssøker. En annen person trenger hjelp til å samtale omkring vanskelige hendelser for å komme videre i livet, sier han. Mer og mer innser jeg at oppfølgingstjenesten trengs i Stjørdal. Jeg bestemmer meg for å nevne kurset.

Kurs som tiltak

Som i tankeoverføring begynner Hyldmo å snakke om kurset:

- Dette kurset for voksne er basert på kognitiv sosial læringsteori, og kursdeltakerne får opplæring for å endre egne uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre. I etterkant av kurset vil det bli opprettet selvhjelpsgrupper i samarbeid med Mental helse, Stjørdal, sier han.

- Hvordan finner man ut mer om kurset?

- Hos fastlegen din kan du få informasjon og en brosjyre som beskriver kurset. Da kan dere vurdere om kurset passer for deg.  Vårt ønske er å gjøre kurset kjent gjennom media, slik at det blir lettere å undersøke mulighetene for påmelding. Jeg hadde sjelden sett noe til Oppfølgingstjenesten i avisa tideligere, men antok det var på grunn av Annes første tilbakemelding til meg. Atter en gang foreslår jeg en ny vinkling: -Positive resultater fra kurset gir vel en positiv innvirkning på de som sliter?

Til brukernes beste

Rune og Anne er enige, men sier bestemt nei til at artikkelen min skal skildre oppdiktede eksempler av forskjellige hjelpebehov. Dette var en uventet innvending for meg. Jeg tenker på samtalen jeg hadde med Anne om hvor viktig det var å drøfte artikkelens innhold. Planen min hadde vært å møte de som jobbet der for å få et klart bilde av brukerne og miljøet.

Allerede før jeg tok kontakt, var vinklingen klar: Første steg var å få enkelte til å stå frem i avisa med sin historie.  Da det ikke gikk, kunne jeg ikke tenke meg noe bedre enn å vise at kurset hadde gitt resultater. Jeg tenkte det ville øke den enkeltes selvtillit, og vise oppfølgingstjenestens arbeid på en positiv måte. Var ikke dette enhetslederen sitt ønske?

Eneste forklaringen må være at jeg har misforstått hva oppfølgingstjenestens arbeid gikk ut på.

Nok en gang kommer Hyldmo med en uttalelse som har vært en tanke hos meg.

-Du har ikke misforstått arbeidet vårt, men vi som jobber her kjenner brukerne og er  tettere  på tjenestene, sier han og fortsetter: Dere lesere kjenner ikke brukerne og vet ikke om deres behov. Det er bare noen få av disse behovene jeg har snakket med deg om. Det er som sagt en grunn til at vi som jobber her har taushetsplikt. Brukere trenger noen å snakke med, ikke en artikkel som tar standpunkt ved å vise frem en brøkdel av behovene, understreker begge.

Endelig forstår jeg: Det var derfor de ville møte meg for å diskutere innholdet. De har derfor også denne forhåndsregelen når det gjelder kurset.

Fortell din historie

Takket være dette kan jeg nå gi et klart bilde av hva slags hjelp de gir. Mange ganger hadde jeg og enhetslederen samtaler om hvordan artikkelen skulle være, og derfor lærte jeg mye om arbeidet deres og fikk en bedre forståelse for dere som får hjelp av oppfølgingstjenesten. Det gjorde sterkt inntrykk og derfor er min oppfordring til kursdeltakerne å fortelle om sine opplevelser.

-Vi kan informere om deg og din artikkel på kurset, slik at den som ønsker det kan ta kontakt og på sin måte fortelle om erfaringer med kurs i depresjonsmestring, sier Hyldmo. Ønsker du-dere å fortelle om deres opplevelse fra kurset? Kontakt Stjørdals-nytt.