Alpinanlegget i Fagerlia ble etablert i 1982. Det er klassifisert som fylkesanlegg for alpinidrett. Utvidelsen av alpinanlegget - Bjørgbekktrekket - er begrunnet blant annet med å kunne øke driftssesongen og inntjeningen for alpinanlegget. Det er tidligere innvilget 5,3 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til Bjørgbekktrekket. Prosjektet er gjennomgått og kvalitetssikret.Det førte til økte kostnader. Meråker kommune har søkt om ytterligere 1 million kroner i støtte, som er en økning på kr 300 000 i forhold til det fylkeskommunen tidligere har gitt signaler om. Totale kostnader er økt fra kr 14 500 000 til kr 17 500 000. Det er ekstra bruk av konsulenter til grunnundersøkelser og prosjektering, samt planering av nedfarter og ny transformator ved toppstasjonen som lurer bak tallene. Arbeidet med Bjørgbekktrekket ble satt i gang i fjor høst og anlegget skal være klart til kommende sesong. Det innebærer blant annet ny nedfart, nytt skitrekk som starter langt nede i bygda og anlegg for å lage kunstsnø. Fra parkeringsplassen like ovenfor jernbanelinja vil et drøyt 900 meter langt heisanlegg løfte skiløperne opp til de øvre delene av anlegget.