Nye Veier vil ikke gå inn på uenigheten rundt Rambøll-rapport: – Ikke relevant