Guri er en av få som driver med dette i Stjørdal: – Viktig for en god livskvalitet

foto