Brøt seg inn mens barnefamilien lå og sov – hadde med øks og kniv