Kutter i driftskostnadene, men vil investere for nesten 300 millioner