Rådmannen foreslår å gi VM-arrangørene på Lånkebanen 200.000 kroner i kommunalt tilskudd til årets rallycrossrunde.

Omtrent 800 frivillige er med på å få i land VM-runden på Lånkebanen. I fjor var det cirka 21.000 tilskuere, og årets forventninger er på 25.000 publikummere. TV-sendingen fra arrangementet går til 150 land og til 850 millioner hjem over hele verden.

- Dette er et godt utstillingsvindu for kommunen, regionen og hele nasjonen med tanke på markedsføringen av landet og Trøndelag, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet.

Rådmannen foreslår at kommunen gir arrangementet 200.000 i tilskudd, men vil at 50.000 av disse kronene skal brukes til miljø- og trafikksikkerhetstiltak knyttet til busstransport av publikum.

- Dette prosjektet var en suksess for trafikksikkerheten og miljøet knyttet til redusert bilkø da mange valgte å benytte seg av tilbudet. Til tross for dette gikk prosjektet med et betydelig underskudd. Selv om prosjektet gikk i underskudd i 2017 ønsker rådmannen å øremerke 50.000 av årets tilskudd til en videreføring av tiltaket knyttet til busstransport av publikum. Dette er et godt tiltak med tanke på trafikksikkerhet og miljø, spesielt når man vet hvilke utfordringer Frigården har knyttet til adkomst til området, skriver rådmannen i sin innstilling.