Bane NOR har redusert kostnadene med elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen med 600 millioner kroner. Det gjør at det mulig å starte arbeidene allerede i 2019.

Dette kommer fram i jernbanesektorens handlingsprogram fra Jernbanedirektoratet som strekker seg fram til 2029. Dette handlingsprogrammet sendes nå ut på offentlig høring, og programmet skal endelig fastsettes i juli i år.

Kostnadsreduksjonen på 600 millioner kroner bringer prosjektet tilbake til opprinnelig kostnadsramme.

- Målet med elektrifiseringen er å gjøre regiontrafikken i Trøndelag raskere og mer kapasitetssterk samt at elektrisk jernbanedrift har klare miljøfordeler. Strekningen fra Hell til Storlien (Meråkerbanen) inngår i det nordiske transportnettet og det er på svensk side foretatt betydelige oppgraderinger. Elektrifisering også på norsk side vil være av stor betydning for godstrafikken mellom Norge og Sverige. Når elektrifiseringen er fullført, etter planen i 2023, vil det samtidig være lagt til rette for økt frekvens i regiontrafikken i Trøndelag, skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding mandag.

Allerede før banen elektrifiseres vil Jernbanedirektoratet at det skal settes inn mer moderne tog i Trøndelag. En variant av Flirt-togene som går i region- og intercitytrafikk på Østlandet som kan drives både på strøm diesel er bestilt skal settes i drift snarest mulig.

Jernbanedirektoratet varsler også at det vil bli utarbeidet en ny rutemodell for Trønderbanen.

- Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere. Jernbanedirektoratet har derfor startet arbeidet med en ny rutemodell for Trønderbanen som kan settes i verk mot slutten av perioden, skriver Jernbanedirektoratet i sin pressemelding.