- Vi utvidet fristen, men da denne gikk ut hadde vi bare to søkere. Det synes vi er i spinkleste laget, sier etatsjef for oppvekstetaten i Stjørdal kommune, Ann Kristin Geving.

Hun og hennes medarbeidere har undret seg over hvorfor så få har lyst å bli rektor, men har ikke konkludert på noen som helst måte.

- Vi skulle ønsket oss flere søkere. Den siste tiden har vi lyst ut en del lederstillinger i oppvekstetaten, men aldri har antall søkere vært så få som nå, sier Geving. Nå legger hun Hegra-stillingen litt på is og håper at aktuelle kandidater skal komme i rett modus om noen måneder.

- Det vi tenker er at skolefolk, og aktuelle søkere, kan være mer på jobbjakt i forkant av et nytt skoleår. Derfor finner vi nå en midlertidig løsning og lyser ut jobben på nytt tidlig i 2019, sier oppvekstsjefen.

Nåværende rektor Gisle Amundal går over i pensjonistenes rekker ved årsskiftet. Fra 1. januar blir det dermed ny, midlertidig rektor ved ungdomsskolen i Hegra.

- Vi jobber med en intern løsning for tiden. Denne skal være på plass i god tid før årsskiftet, sier Ann Kristin Geving.