Her er de 13 søkerne:

Gustav Reidar Ulstad (47)

Vidar Moen (38)

Nils Harald Huset (34)

Gjert Henrik Nicolausson (38)

John Ola Løseth (50)

Jan Fredrik Østerås (37)

Svend Almås (53)

Paul Kristian Størseth (32)

Torgeir Reitås (25)

Bjørn Egil Kleven (34)

Arnt Henry Bakke (54)

John Eskild Juliussen (44)

Anders Olsen (36)