Regjeringen opprettet tidligere i år et tilskudd på 50 millioner som skal styrke legevakttjenesten og redusere vaktbelastningen i distriktskommuner.

Nå bevilges ytterligere 12 millioner til tilskuddsordningen, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Innbyggerne skal være trygge på at de får rask helsehjelp i akutte situasjoner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Legevakt gir høy vaktbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med å rekruttere til legevakt. I fjor viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene.

– Styrkingen av legevakttjenesten er derfor også et ledd for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen, skriver regjeringen i en pressemelding.