Kjørte av vegen og ut på åker i forbindelse med forbikjøring