Furnes: - Vi som daglig ferdes langs E 14 på veg til og fra arbeid, til og fra skole, til og fra møter eller arbeider med varetransport møter en smal og rasutsatt veg.

La oss ta et annet eksempel: Politikken i Norge gir oss priser som gjør det attraktivt for mange å handle i Sverige. Men da må forholdene også legges til rette for det gjennom trygge veger. I dag er det dessverre mye å utsette når det gjelder standarden på E 14, sier Furunes som i snart fem år har vært med på driften av Autoline Meråker AS. Her merker han i stor grad vegstandarden:

– Vi er avhengig av daglig tilførsel av varer ettersom lagerhold er blitt ulønnsomt. I vinter forsinker dagens beskaffenhet på E 14 den daglige drifta – varene kom ikke fram. Når vegen er stengt betyr det at vi ikke får de varene vi skal ha. Flere ganger valgte jeg heller kontordager hjemme istedenfor å kjøre mot Meråker. Jeg visste ikke om jeg ville komme fram – eller tilbake.

På frokostmøtet til Stjørdal Næringsforum sist tirsdag presenterte Jostein Rindbø fra Asplan Viak en statusrapport om E 14 som er utarbeidet for Statens Vegvesen. Han poengterte: - Mens standard bredde for en europaveg er minst 8,50 meter, er bredden på E 14b ned i 6,50 meter.

Under seks meters bredde

En tur oppover E 14 i selskap med Furunes og Børseth viser imidlertid at Rindbø ikke har vært grundig nok i sine målinger. På tilfeldig valgte steder fant Tor Børseth og Arna Furunes både 6,00 meter; 5,90 meter og 5,77 meter uten spesielt å lete etter det smaleste punktet.

Furunes: - En lastebil er 2,50 meter bred. Med speilene blir det bredere. Når vi deler 5,77 meter i to, kommer vi ned i under 2,90 meter i hver kjøreretning. Da blir det trangt.

Hva synes du er mest problematisk med E 14?

-         Det er krevende å kjøre på e smal og rasutsatt veg. På lange stekninger er det en total mangel av vegskulder. Kantene gir etter. Vi ser at bilene søker inn mot midten for å unngå problemene. Men i midten er det dårlig plass.

Hvordan merker du forholdene?

-         På tur opp og ned dalen blir jeg ofte liggende bak trailere. Da ser du hvordan vogntogene formelig danser fra side til side. På de mest utsatte stedene med størst høyforskjell fra vanlig vegnivå er det stor fare for velt.

Tor Børseth er flyger i SAS med et vidt operasjonsfelt. Han har engasjert seg i politisk arbeid som leder av Frp i Stjørdal. Med hytte på Storlien og en hjelpende hånd til Autoline i ledige stunder har han også vært en flittig bruker av E 14: - Vi må skape større oppmerksomhet omkring E 14. Jo, E 6 har fortsatt store utfordringer, men det er ingen grunn til å overse E 14.

Vi snakker om en europaveg inn i Norge. Den smale vegen gir ikke trafikantene nødvendig sikkerhet, sier Børseth som er opprørt over at E 14 ikke er med i forslaget til revidering av Nasjonal Transportplan. Han synes også det er oppsiktsvekkende at Stjørdal kommune innen tidsfristen ikke hadde forberedt innspill til Nasjonal Transportplan – nettopp med tanke på utelatelsen av E 14.

Er det trygt å ferdes på E 14?

-         Det krever stor årvåkenhet. Daglige brukere kjenner vegen. Men en europaveg har også mange sjåfører som kommer sjelden eller for første gang. En europaveg skal ha et minimum av standard som dagens E 14 ikke oppfyller. Likevel opplever vi at E 14 ikke er med i forslaget til Nasjonal Transportplan. E 14 er utsatt for ras. Her må det settes inn nødvendige tiltak. Da snakker vi om rassikring og tunneler, sier Børseth som vil gjøre sitt ytterste for å engasjere Frp sentralt i denne saken:

-         E 14 er en europaveg og fortjener sentral oppmerksomhet, sier han.

{joomplucat:44 limit=32}