Han skriver at ”ruiner som Akropolis og Forum Romanum er store og populære reisemål. Men det finnes også spennende ruiner i Norge. Siden ruiner er relativt sjeldent her til lands, er det desto viktigere å ta vare på de få vi har…De fleste av de norske ruinene er kirker, klostre og festninger.Inntil nylig sto flere av disse viktige ruinene i fare for å gå tapt. Riksantikvaren satser derfor målrettet på bevaring av disse historiske sporene.I år vil vi bruke omkring 12 millioner kroner på ruinkonservering gjennom Ruinprosjektet.

Innen 2020 skal et utvalg av ruiner være konservert og gjort tilgjengelige for besøkende.Når et ruinanlegg er ferdig istandsatt, skal det framstå som velstelt og solid, men samtidig som en ruin. Der man må erstatte bygningsdeler, skal dette gjøres slik at det blir mulig for den besøkende å se hva som er gammelt og hva som er nytt. Det skal være god informasjon om ruinen og historien til anlegget, og det skal være mulig for alle å ta seg fram gjennom anlegget. …Ruiner er gåtefulle og skjuler ofte spennende historier. De setter lett fantasien i sving, og gir en helt spesiell mulighet til opplevelser…”

Blant konserveringsarbeid som pågår i 2011 er Bispeborgen Hamar (Domkirkeodden): Konservering av deler av sørfløyen med mer. Tautra klosterruiner: Konservering av kirkeruinen.. Sverresborg festningsruin: Konservering av hele anlegget. Reinskloster: Konservering av deler av klosterkirken.Steinvikholm slottsruin: Konservering av indre murverk. Munkeby klosterruin: Konservering av klosterkirken.