Nabokommunen står uten plasser hos fastlegene. Nå er de invitert over fjellet