Slo selskapet konkurs åtte dager etter kjøp. Nå kjøper han deler av boet