Mannen ble stoppet av politiet i en kommune i Møre og Romsdal tidlig en lørdag formiddag i høst. Prøver tatt av mannen viste en promille på 0,56. For elleve år siden ble samme mann straffet for ruspåvirket kjøring, og i utgangspunktet skal gjentakelse av kjøring i rus straffes med ubetinget fengsel.

Til tross for dette fant Inntrøndelag tingrett det riktig å ilegge mannen betinget fengsel. Argumentene for dette er at det er elleve år siden forrige hendelse og at påvirkningsgraden ligger helt i nedre sjikt av når det kan dømmes ubetinget fengsel.

Dommen fra tingretten ble på 21 dagers betinget fengsel og en bot på 72.500 kroner. I tillegg mister han førerretten i ett år.