Først ble sjåføren stanset for å ilegges besøksforbud: – Det ballet bare på seg