- Et dyr er ikke en bruk-og-kast gjenstand, og det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand ved å overlate det til seg selv. Å dumpe dyret i container, sette dyret ut i skogen eller liknende er uforsvarlig og forbudt. Dyr skal heller ikke etterlates i hjemmet, med mindre pålitelige personer sørger for regelmessig tilsyn og stell, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Det finnes etter hvert en del tilbud om stell av kjæledyr i ferien, enten ved at man leverer dyret i pensjon eller betaler dyrepassere for å oppsøke hjemmet daglig. Hvis du ikke kan beholde kjæledyret ditt anbefaler Mattilsynet at du forsøker å omplassere dyret eller tar det til veterinær for å få det avlivet på forsvarlig vis.

Mattilsynet har laget i alt 17 forskjellige brosjyrer om ulike kjæle- og hobbydyr som tar for seg viktige ting å tenke over før man skaffer seg dyr, så vel som grunnleggende opplysninger om stell av de ulike typene kjæledyr. " Veiledning om hold av dyr".

Kjæledyr på ferie i utlandet

Planlegger du å ta med kjæledyret ditt på ferie utenlands, er det viktig å sette seg inn i innførselsvilkårene i de landene du skal reise til. I tillegg må du kjenne reglene for å ta med dyrene tilbake til Norge. Formålet med dette regelverket er primært å forebygge spredning av dyresykdommer. Generelt er det strengere vilkår ved reiser utenfor EU/EØS-området.

Kilde: http://www.mattilsynet.no/