Det tilsvarer tilfeldigvis den perioden frostingen Jan Haugen har styrt skuta i Tydal. Haugen, som har fartstid som bestyrer både ved felleskjøpet i Selbu og Samvirkelaget i Åsen, er imidlertid ikke villig til å ta æren for den gode utviklingen, og i alle fall ikke alene. – Vi har en fantastisk medarbeiderstab ved Coop Tydal. Her møter de opp på jobb enten det ryker eller fyker, og enten de hoster eller harker. Vi har for eksempel et sykefravær som ikke lar seg måle i prosenter. På disse fem årene, så har vi med 6 faste ansatte, hatt mindre enn 30 fraværsdager totalt. Dette er også alfa og omega, for det finnes ikke arbeidsledige i kommunen, og skoleungdommen bor utenbygds på hybel, så vikarer er bort i mot umulig å skaffe.

I tillegg har vi ei befolkning i bygda som virkelig støtter opp om nærbutikken, først og fremst i form av handel, men også i form av en imponerende dugnadsinnsats når det trengs.

For 5 år siden gjennomførte Coop Tydal en omfatende ombygging av butikken. Senere har de også bidratt til sin del av det såkalte Coop-løftet, som innebar at hele 848 Coop-butikker rundt omkring i det ganske land fikk en helt ny profil, til en samlet kostnad på en halv milliard kroner.

Treningssenter

Coop Tydal, er som bestyrer Jan Hagen uttrykker, fullstendig avhengig av at folket i bygda slutter opp om nærbutikken. – Det har de gjort, og det har gitt gode resultater gjennom flere år.

En del av dette faller tilbake på kundene i form av kjøpeutbytte, men Haugen og styret i Coop Tydal syntes at de gode resultatene burde gi kundene enda mer å juble for. Derfor vedtok de å bygge ut et fullt utstyrt treningssenter i underetasjen, som også innbefatter en egen squashhall.

Treningsstudioet står åpent for alle lagets medlemmer, og i følge bestyreren, som selv har en aktiv fortid som fotballspiller på høyt nivå for Steinkjer, og som fortsatt bruker mye tid på å holde seg i form, så er kostnaden for brukerne rent symbolsk. – 1000 kroner i året, eller 80 kroner i måneden koster det å trene, og da er bruk av squashhallen inkludert. Og trene, ja det kan man gjøre fra klokka 5 på morgenen og frem til midnatt.

I tillegg pløyer Coop Tydal en ekstra del av overskuddet tilbake til kundene, ved å gi medlemmene 10 prosent kjøpeutbytte siste fredag før jul, og 5 prosent på lille julaften.

Mest handelslekkasje i desember

Hvor viktig er julehandelen, og hva med handelslekkasje ut av bygda?

- Julehandelen er egentlig ikke den helt store. Vi har faktisk større omsetning i juli, enn hva tilfellet er i desember. Dette har nok sammenheng med at Tydalingene reiser til både Røros, Stjørdal og Trondheim for å få kjøpt julegaver og andre ting til jul, og da blir det nok gjerne til at mye av julematen handles samtidig også. Derfor er nok handelslekkasjen desidert størst i desember. Ellers i året tror jeg den er forholdsvis liten. Dette skyldes at vi har fått til en god butikk i bygda, og at avstanden til nærmeste butikker er forholdsvis lang. Butikken på Stugudalen eksisterer fortsatt, og det håper vi at den vil fortsette å gjøre. Vi ser ikke på den som en truende konkurrent, men snarere som et ekstra tilbud i bygda.

Hyttebefolkningen er viktig

Folketallet i Tydal har hatt en jevn synkende tendens. Allikevel har dere greid å opprettholde en jevn og til dels sterk omsetningsøkning. Hvordan forklarer bestyreren dette?

- Nå ser det ut til at nedgangen i folketallet stopper opp, men allikevel så har den gått jevnt ned. Det at vi fornyet butikken for fem år siden, har nok vært alfa og omega. Vi har blant annet satset mer på ferskvarer og vi har innført en salatbar. Den er ikke lønnsom i seg selv, men gjør hele butikken mer fristende og attraktiv. Dette tror vi er viktig, ikke minst for den store hyttebefolkningen som invaderer Tydal hver helg. Vi har også tilpasset åpningstidene til dem, ved å ha langåpent på fredagskvelder, og lengre åpent på lørdager i sommersesongen.

Av en total årsomsetning på 21 millioner kroner, så anslår Haugen at Hyttefolket står for rundt 4 millioner, eller rundt 20 prosent.

- Vi har for øvrig en veldig god tone med hyttefolket, slår Haugen fast.

Hva må til for at den positive utviklingen skal fortsette for Coop Tydal?

- Befolkningen i Tydal, som alle andre steder, ønsker selvsagt størst mulig utvalg og lavest mulig priser, men vi må stikke fingeren i jorda og se hvor vi bor, og hvor mange vi er. Vi kan umulig konkurrere med for eksempel Rema og Rimi på pris. I likhet med både bensinstasjon, post og bank, så må de brukes og sluttes opp om av bygdefolket, skal vi greie å bevare tilbudene på dagens nivå.

Leiligheter

Det er minimalt med boligbygging i Tydal, men det har versert rykter om at Coop kanskje planlegger å bygge leiligheter?

- Det stemmer at vi har jobbet med planer, men vi har ikke kommet lenger enn til planstadiet foreløpig. Det hele har sammenheng med at butikken dessverre har flatt tak, noe som har ført til at vi gjentatte ganger har slitt med taklekkasje.  Vi har for eksempel vært i Lalm i Ottadalen og sett på et lignende forretning der, som har slitt med den samme problematikken. Der har de bygd leiligheter over butikken, og det med godt resultat, så visst noen er interessert i taktomta ved Coop Tydal med tanke på leilighetsbygging, så selger vi den gjerne for ei krone.

Som suksessrik lokalbutikk så er Coop Tydal også en viktig samfunnsaktør. Ja de sponser lokale lag og foreninger med rundt ett hundre tusen kroner i året. I tillegg gir forskjellige dugnader kjærkomne kroner i tilskudd til slunkne lagskasser. Coopløftet, som innebar blant annet nytt lager, ga femti tusen kroner i kassa til G14 fotball. Dette ga guttene en etterlengtet tur til Norway Cup, forteller en stolt bestyrer.

Det har gjennom flere år blitt jobbet med planer om et torgområde i tilknytning til Coop`en på Ås. I fjor sommer ble dette endelig realisert, som et samarbeidsprosjekt mellom flere lokale aktører. Med benker og et innbydende parkområde, så er Jan Haugen overbevist om at dette vil bli et positivt innslag både for lokalbefolkningen, og folk på gjennomreise.