Ventet store snømengder på 24 timer. Slik ser forholdene ut på veiene i dag