Selbu Energiverks skatteprosent var bortimot 55 prosent, melder NeaRadio.   I tillegg kommer to millioner kroner i eiendomsskatt.

I resultatet ligger også en ekstraordinær nedskriving av verdien på datterbedriften Neanett på 2 millioner.  Egenkapitalen i selskapet er på ca 187,5 millioner.

I 2011 produserte E-verket 132,4 GWh, mot normalt 122 GWh.  Dette skyldes all nedbøren vi hadde fra juli og ut året 2011.

Generalforsamling holdes 4. juni. Eier Selbu kommune kommer trolig til å ta ut rundt 10 mill kr i utbytte, melder NeaRadio.