Godtok ikke forlegg for råkjøring. Da måtte han møte i retten