Motorsyklist stanset etter mistanke om ruskjøring. Endte med full ransakelse i bopel