Alle nødetater rykket ut: Ambulansehelikopter ble tilkalt

foto