Denne gjengen inviterer til flaggermus-safari og fjelltur