I tiden frem mot jul har frivillige i Meråker flittig kjørt inn til og fra Trondheim, for å hente overskuddsmat fra Matsentralen. Årsaken er så enkel som at de ønsker å hjelpe de som har behov for noe ekstra mat i høytiden.

Ifølge matsentralens sine hjemmesider lever om lag en halvmillion under fattigdomsgrensen i Norge, og forskjellene i samfunnet øker. Samtidig blir store deler av maten som produseres aldri spist.

Varene som havner på Matsentralen er i like god stand som den du kjøper på butikken, men årsaker som blant annet feilmerking gjør at grossistene må sende maten i retur.

Ved å hente mat fra sentralen, bekjempes ikke bare fattigdom, det bidrar også til å redusere klimautslipp.

Et viktig tilbud

- Vi har hentet mat ukentlig, per i dag er det 30 familier bare i Meråker som har behov for hjelp og som vi pakker mat til. Det er relativt mange hvis du sammenligner med innbyggertall, sier daglig leder i Meråker frivilligsentral, Åsmund Øverkil.

Han forteller at de har prøvd å nå ut til så mange som mulig, og lagt ut informasjon via sine facebooksider. De har også kontaktet NAV, og håper de kan videreformidle budskapet til de som trenger det.

- Vi ønsker å belyse at det finnes et tilbud i Meråker. Hvem som mottar maten, vet vi ikke. Vi har frivillige kontaktpersoner som ivaretar og kjører kassene ut til de familien det gjelder, presiserer Øverkil.

Et bredt og godt utvalg

Etter maten at er pakket, henter de frivillige maten på trappen til den nedlagte rusbehandlingsinstitusjonen Fossen i Meråker.

- Det er ganske mye aktivitet rundt å få hentet, pakket og distribuere maten videre. Men vi gjør det med glede, for ellers ville maten blitt kastet. Nå hjelper maten mange som trenger det i stedet, smiler Øverkil og forsikret om at maten er i perfekt stand.

Matkassene inneholder et assortert innhold med alt fra frysevarer, kjøtt, pålegg, meieriprodukter, drikke, frukt og grønt. Ergo alt som er nødvendig for sunne og gode måltid.

Takknemlig

Øverkil roser Pensjonistlaget i Meråker og de frivillige for den omfattende jobben, og retter samtidig en stor takk til Meråker kommune.

- Vi er svært takknemlig overfor Meråker kommune, som har bidratt med økonomisk støtte for leie av både frysekapasitet og lagerkapasitet. I tillegg dekker de transporten til og fra Trondheim. Ellers skal æren gå til en rekke frivillige og Pensjonistlaget, som har lagt ned mye arbeid i å hente og pakke mateskene, sier Øverkil.