I 2020 fylte Vikaune fabrikker AS hundre år, og i den anledning har historielagets leder, Kjell Erik Pettersson, skrevet en bok om stjørdalsbedriften.

Boka har fått navnet «Vikaune fabrikker – En familiebedrift i dunker, kister og betong».

– Boka tar for seg hele historien, helt fra begynnelsen da bedriften ble grunnlagt av Peder Vikaune i 1920. På den tiden var det nedgangstid her i Stjørdal. Mange fabrikker gikk konkurs eller brant ned, og man våget ikke å bygge dem opp igjen på grunn av de dårlige tidene. Likevel satte Peder Vikaune i gang sitt prosjekt, sier Pettersson.

Fjerde generasjon

I løpet av de første årene bygget Peder Vikaune opp en tønnefabrikk, likkistefabrikk, begravelsesbyrå, saftpresseri og etter hvert kom betong inn i bildet.

– Gründeren Peder Vikaune har fått en sentral plass i boka. Han døde bare 54 år gammel, og da måtte neste generasjon overta ansvaret. Vikaune fabrikker er en typisk generasjonsbedrift, og i dag er fjerde generasjon på vei inn i firmaet, sier Pettersson.

Betongbedriften er blant de eldste stjørdalsbedriftene som fortsatt er i drift. I dag eies firmaet av Bård og Per Vikaune, og i fjor omsatte de for nesten 60 millioner kroner.

– I dag går alt på samlebånd. På det meste var 30 personer sysselsatt i fabrikken, i dag teller bedriften bare halvparten, sier Pettersson.

Tidkrevende arbeid

Han har brukt nesten tre år på å finne bilder og kildemateriale til boken, og han har hentet det meste av stoffet fra aviser og gjennom intervjuer med tidligere ansatte.

– Det har vært vanskelig å finne nok stoff ettersom fabrikken ikke har ført opp spesielt mye gjennom årene. Arbeidet med bokprosjektet har vært tidkrevende, men interessant, sier han.

Boka har et opplag på drøyt 400, og selges gjennom Stjørdal historielag.

– Dette er en aktuell gavebok til jul for de som har vært ansatt i fabrikken eller som er interessert i historien, sier Pettersson.