Fant gjerningsperson med tyvgods, pistol og mengder narkotika