Vil ha utredning av løpende opptak i barnehage: – Dette er et likestillingsspørsmål