- Hva har skjedd siden valget i 2011?

- Vi har opplevd en seksdobling av medlemstallet. Og ikke minst opplevde vi et grønt gjennombrudd ved siste stortingsvalg da Rasmus Hansson kom inn på Stortinget. Her blir han lagt merke til og får uttale seg i en lang rekke saker.

Med kun én mann på tinget opplever vi likevel gjennomslag for eks. i forhold til klimaloven. Vi opplever også at én stemme kan være avgjørende som i saken om påbud for bruk av redningsfest. Dette vedtaket hadde ikke kommet uten MDG, sier Tommy Reinås som er veldig godt fornøyd med den lista som partiet mønstrer foran valget i Stjørdal:

- Vi har med hovedverneombud Karin Aune Berg og det unge politiske talentet Mia Kristoffersen som ungdomskandidat på 3. plass. Vi er også glade for å stille kandidater som pensjonert oberstløytnant Gunnar James Hiorth og pensjonert politimann Jon Eivind Schefte. Det er også en glede for MDG i Stjørdal at lokallagsleder i Naturvernforbundet, Ellen Andersson, er med på vår solide valgliste.

- Politiske saker?

- Jeg vil spesielt rette oppmeksomheten på økologisk jordbruk og vern av matjord. Som forbrukere bør vi være opptatt av kortreist mat som er ren mat. Den gir god folkehelse. Tradisjonelt jordbruk er utsatt for utstrakt bruk av sprøytemidler, kunstgjødsel og tunge maskiner som fratar matjorda evnen til å være matjord.

MDG advarer mot rasering av store naturverdier. Derfor er partiet betenkt over å gjøre Langøra Sør til en del av Trondheim lufthavn Værnes. Langøra Sør er leveområde for sjøørrett, flere rødlista fuglearter og naturtypen våtmark med spesiell artsrikdom.

Valgliste for MDG i Stjørdal:

 • Tommy Reinås, 1972, Lånke

 • Karin Aune Beg, 1959, Sentrum

 • Mia Kristoffersen, 1996, Sentum

 • Gunnar Uglem, 1958, Sentrum

 • Anne Mait Ligaard, 1970, Sentrum

 • Gunnar James Hiorth, 1955, Lånke

 • Ulf-Ove Hilstad, 1980, Sentrum

 • Svein Joar Vik, 1963, Lånke

 • Solveig Lillemo, 1997, Lånke

 • Jon Kristian Skei, 1958, Skatval

 • Jon Eivind Schefte, 1948, Sentrum

 • Hans Bremseth, 1970, Sentrum

 • Frøydis Anne Grøtte, 1975, Skatval

 • Runar Børstad, 1973, Sentrum

 • Christer Kristoffersen, 1973, Hegra

 • Henrik Wang, 1980, Lånke

 • Øyvind Røsten, 1959, Sentrum

 • Pål Amund Johansen Paule, 1997, Sentrum

 • Benjamin Bjørgen, 1990, Skatval

 • Ellen Andersson, 1962, Sentrum

De to første kandidatene er kumulerte.