- Det er 1.032 fosterhjem i Midt-Norge. Behovet er stadig økende, og særlig mange barn mellom sju og tolv år trenger et fosterhjem. Forhåpentligvis får vi rekruttert noen ved å møte innbyggerne i Værnesregion-kommunen ansikt til ansikt. Det sier rådgiverne Hildegunn Forren Sørensen og Roger Hammer fra fosterhjemstjenesten til Bufetat.

De håper å starte en prosess i hodene og hjertene til folk.

- Det er selvsagt ikke sånn at man bestemmer seg i løpet av en dag å bli fosterhjem. Men det kan være at informasjonen og møtet gjør at de sås en spire som setter i gang en tankeprosess. Kanskje kommer de igjen om noen måneder eller år, og sier at nå passer det, sier Sørensen og Hammer.

- Det snakkes om at vi mennesker blir stadig mer selvsentrert og opptatt av oss selv. Hvordan slår det ut i «jakten» på nye fosterhjem?

- Vi vet at folk har hjertet på riktig plass, og veldig mange har et hjerte for andre barn. I dag er det mange familier som har en mulighet til å hjelpe barn som trenger det, sier Roger Hammer.

- Da vi hadde den store flyktningestrømmen til Norge i 2015 merket vi dette veldig godt. Den gang var det veldig mange som åpnet hjemmene sine. For oss handler det om å berøre, og minne familiene på, at det hele tiden er mange som trenger hjelp, sier Hildegunn Forren Sørensen.