Torsdag ble arbeidene ved nye Hegra barneskole innstilt etter mistanke om koronasmitte blant en eller flere som jobbet på byggeplassen. Lørdag kan Stjørdal kommune bekrefte at det ikke var noen smitte ved byggeplassen. Dette gjør at byggeplassen gjenåpner mandag 16. mars.

Hegra skole ble påbegynt tidlig i fjor, og planen er at den skal være ferdigstilt for overlevering 1. oktober. Hegra skole er under oppføring nord for Hegra ungdomsskole.