Den har vært varmestue for mange, men de siste årene kun for sauer på sommerbeite. Nå skal kafeteriaen på toppen av skiheisen i Meråker rives.

27. januar 1968 ble Nord-Europas lengste skiheis åpnet i Meråker. Dalstasjonen var ved dagens E14, mens det på toppstasjonen var bygd en ny kafeteria til glede for de mange tusener som besøkte Meråker Fjellbaner.

Siden 1992 da stolheisen ble kjørt for siste gang har kafeteriaen stått mer eller mindre ubrukt. De seneste årene har den blitt mer og mer svai, og kun brukt av sauer som legger seg ved siden av grunnpillarene for å skjerme seg enten mot sol eller uvær.

Nå har entreprenør Farstad på vegne av Meråker Alpinsenter søkt kommunen om rivingstillatelse, og etter det vi erfarer vil kafeteriaen bli jevnet med jorden i løpet av sommeren.