Avinor: Slik blir luftfarten påvirket av ekstremværet

foto