Mistanke om at brann utenfor kjøpesenter var påsatt