Overlastet vogntog med farlig gods – fikk gebyr på 5600 kroner