Flere serveringssteder kan få prikk for brudd på alkoholloven