I tillegg varsler Norsk Lektorlag at de tar ut ytterligere 17 medlemmer fra 12. september. De fleste av disse jobber på Fredrik II videregående skole i Fredrikstad.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni, og rundt 3.500 lærere er i streik med den siste opptrappingen på 300 lærere fra Utdanningsforbundet. De to andre fagforeningene i streik er Skolenes landsforbund og Lektorlaget.

Nytt streikeuttak i dag

Streiken har vart siden 8. juni, da Skolenes landsforbund tok ut sine første lærere. Siden har de tre lærerorganisasjonene gradvis trappet opp streiken.

Fra neste uke har Norsk Lektorlag 60 medlemmer ute i streik når de også trapper opp. I alt 12 av de 17 som nå tas ut i streik arbeider i Fredrikstad.

I Stjørdal vil 12 nye lærere gå ut i streik fra idag, tirsdag 6. september:

  • Ole Vig videregående skole (2)

  • Halsen ungdomsskole (3)

  • Hegra ungdomsskole (1)

  • Stokkan ungdomsskole (6)

Totalt er rundt 160 lærere i Stjørdal i streik:

  • Halsen ungdomsskole: 29

  • Hegra ungdomsskole: 15

  • Stjørdal kommune integrering: 1

  • Stokkan ungdomsskole: 47

  • Lånke skole: 1

  • Ole Vig videregående skole (Trøndelag fylkeskommune): 67