Taper 40 prosent av produksjonen. Nå legges en 10-årsplan for å redusere utslippet