Monica flytter bedriften ned på gateplan: – En problematikk som kommer litt snikende