Mottok telefon fra Avinor: Ett år gammelt tyveri oppklart