– Det har blitt gjort observasjoner flere steder i landet, både i Sør-Norge og i Trøndelag, sier Svein Scheie, seksjonsleder for tilsyn og beredskap i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har fått meldinger om både uidentifiserte droner og mistenkelige personer rundt mobilmaster og elektronisk kommunikasjonsanlegg.

På grunn av observasjonene har de bedt mobil- og bredbåndsselskapene om å være ekstra på vakt for mistenkelig aktivitet nær anleggene sine.

Politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal politistasjon opplyste til Stjørdals-Nytt onsdag at politiet får mange meldinger om droneobservasjoner.

– Enkelte av flyvningene er avklart og godkjent, andre er det ikke. Den nasjonale situasjonen i landet gjør at vi tar dette alvorlig. Det er viktig at folk melder inn droneaktiviteten, sa Gjølmesli.