Et stort tilskuerpanel på rundt 300 personer fulgte debatten som ordstyrer Syrstad greide å styre på en engasjerende måte. Det startet med jordvernprinsippene som Bartnes mente burde ivaretas med større fortetting i by-sentrale deler der høyere hus i stedet for å spise opp verdifull matjord burde vektlegges.

Vi skal ha stell av kulturlandskapet for produksjon av mat, men også for å vise frem et aktivt jordbruk over hele landet. Ikke bare på store gårder på Østlandet, slik regjeringa nå fronter i jordbrukspolitikken sin, sa Bartnes før det ble en kort ordveksling om bruken av importert kraftfor. Listhaug mente Vestlandet hadde et stort uutnytta potensiale på økt sauehold.

Det er gjort beregninger på at Vestlandet kan ta en million flere sauer på beite. Nord-norske sauebønder leverer verdens beste sauekjøtt, og med økt produksjon innen kjøttfe og sau kan vi på sikt starte og eksportere landbruksvarer det må være et mål for økt inntjening, mente Listhaug som ikke skjønner hvorfor Bartnes og bondelaget vil redusere/begrense økt volum som regjeringa legger opp til hos de store produsentene. Begge var uansett på bølgelengde på området god dyrehelse, plantehelse og kvalitet sammenlignet med andre sammenlignbare produsentland.

Vi ligger lavt i forbruk av antibiotika, og i mindre besetninger er det kun enkeltdyr som medisineres, sa Bartnes og applauderte ikke stordrift i den størrelsesorden Listhaug vil fronte. Bartnes sa han var glad han kunne stå på en scene sammen med landbruksministeren å diskutere dyrehelse og plantehelse, og mente det var et sunnhetstegn i seg selv.

Vi skal være veldig strenge på dyreimport, det er vi enige om. Vi har lempet noe på import av frukttrær, og dette er dere i landbruket enige om at det er behov for. Det er derimot lempet på tollvern i alle kategorier handelsvarer, så hvorfor ikke i landbruket. Det vil komme uansett i fremtiden og kunden etterspør bredde og pris. Verden går videre og gjennom åpnere toll vil vi se lavere priser, noe kundene etterspør, sa Listhaug og slapp et kontroversielt spørsmål om Bondelaget er i lomma på de store matbaronene.

Kjedene har skrudd opp prisene, de høster mere av overskuddet, allikevel applauderer dere når matbaroner holder tale utenfor Stortinget når dere arrangerer demonstrasjonstog for bønder over hele landet, sa Listhaug. Bartnes repliserte med at næringa med 60 000 medlemmer er omstillingsvillig, Listhaug mente å oppleve noe annet, og merket det i fredagens debatt, der avstanden på flere områder i kurs for bøndene er stor.

Bondelaget var imot å levere annet en H-melk på tidlig 80-tallet, dere var imot når melkeroboten inntok landbruket. Konservatismen er med fortsatt, vi må ha fornyelser der bonden tjener penger og slik kan vi styrke rekrutteringen. Ingen ung bonde vil ta over farsgården som ikke gir inntekt, fastslo Listhaug som tross mange sterke poenger høstet langt mindre applaus enn bondelagslederen fra publikum.

Vi er ikke i en skjermet vernet oase, vi må forholde oss til en global handel med landbruksvarer. Når bonden tenker og handler større i volum, kan vi snart begynne å eksportere matvarer med topp kvalitet. Vi er i verdenstoppen i kvalitet og må markedsføre dette ute også, mente Listhaug og ble påminnet fra Bartnes at landet har mange små og mellomstore produsenter som utgjør nettopp denne kvaliteten. Disse skal også ivaretas sa Bartnes bestemt til et lydhørt publikum på agrisjå. Bak rautet ku og kalver, på enga vad fjellhallen beitet kashmirgeit og alpakka, klare bevis på at norsk konservativt landbruk er i endring enten det vil eller ikke.

Agrisjå i tre dager      

Agrisjå fortsetter til 20.00 på kvelden fredag. Klokka 18.00 denne første kvelden er det show med Antons tømmer-show når Olav Antonsen svinger i gang saga på nordre messeområde. Lørdag og søndag henvises det til arrangørens program som også deles ut ved inngang ved Stokkan ungdomsskole. Det er ventet rundt 35 000 besøkende i Sandskogan disse dagene.